Combo Kinh Đô 12 – Hộp 2 bánh 1 nướng, 1 dẻo

138,000