Hộp bánh trung thu Kinh Đô 25 năm (Bản giới hạn)

  • Mã bánh: KD25
  • Kinh thức: 1 hộp 1 bánh
  • Trọng lượng: 600GR
  • Nhân bánh: Cua bát bửu
  • * PHIÊN BẢN GIỚI HẠN