Combo Kinh Đô 1 – Hộp 4 bánh lớn

499,000

Gồm 4 bánh
Bào ngư 2 trứng đặc biệt
Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng đặc biệt
Hạt sen dừa tươi 2 trứng đặc biệt
Đậu xanh hạt dưa 2 trứng đặc biệt