Combo Brodard Đong Đầy – Nấm Xích Linh Chi (VIP 1)

3,080,000