Combo Brodard cao cấp Hoàng Gia Yến Sào VIP 2

6,000,000VNĐ