Combo Brodard cao cấp Đong Đầy – Yến Sào (VIP 3)

6,600,000