KC_Trăng vàng Kim Cương Black & Gold – Hộp Sơn Mài

4,900,000VNĐ

Cua Bát bửu

Bào Ngư Thượng Hạng

Hải Sâm Thượng Hạng

Trà Xanh Hạnh Nhân

Hạt Sen Tứ Quý

Tôm Bách Hoa