3,500,000VNĐ

Bánh trung thu Kinh Đô

Trăng vàng Bạch Kim Đắc Lộc

2,200,000VNĐ
1,250,000VNĐ

Bánh trung thu Kinh Đô

Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng

1,250,000VNĐ
850,000VNĐ
850,000VNĐ

Bánh trung thu Kinh Đô

Trăng vàng Pha lê Toàn Phúc vàng

1,050,000VNĐ
750,000VNĐ
750,000VNĐ

Bánh trung thu Kinh Đô

Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành cam

600,000VNĐ
600,000VNĐ
450,000VNĐ
472,000VNĐ
421,000VNĐ
241,000VNĐ
106,000VNĐ
221,000VNĐ

Bánh trung thu Givral

Combo Givral 4 bánh Sum Vầy 1

668,000VNĐ

Bánh trung thu Givral

Combo Givral 4 bánh Sum Vầy 2

583,000VNĐ

Bánh trung thu Givral

Combo Givral 4 bánh Sum Vầy 3

541,000VNĐ

Bánh trung thu Givral

Combo Givral 4 bánh Tâm Giao 1

702,000VNĐ